Politiek aan het woord   
Wat denken onze politici over het M-decreet? Wat is volgens hen de rol van het CLB op het snijpunt tussen onderwijs en welzijn? Wat hebben scholen nodig om hun leerlingenbegeleiding uit te kunnen bouwen?
 
Met het oog op de verkiezingen van 26 mei legde Caleidoscoop 7 vragen over leerlingenbegeleiding voor aan alle politieke partijen vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement. Benieuwd naar hun antwoorden? Lees ze hier