oktober 2020   
De signaalfunctie van het CLB
Een vertaling van decreet naar praktijk
Interview met Veerle Hubrecht, Stefanie Pieters

Kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen
Hoe merk je ze op? Hoe kan je ze begeleiden?
Griet Dewitte, Veerle Algoed

20 in 2020
Het CLB is jarig 
Veerle Germeijs

KRTR-DIGI
Een nieuwe digitale rekentest voor lager onderwijs
Annemie Desoete e.a.

Verhalen uit het kot van ouders en ondersteuners van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Ervaringen tijdens de coronacrisis
Evelien Leyseele, Inge Van De Putte

Straffe CLB collega's (edito)
 
Feitenvanger
 
Happy@work

Een bloemekee voor 't CLB

Onder de leeslamp

Tijdens de Corona-crisis maart-juni 2020 kon je alle nummers van Caleidoscoop bij verschijningsdatum ook meteen gratis online lezen. Vanaf september 2020 komt daar verandering in! Dan zal je terug artikels gratis online kunnen lezen twee jaar na verschijningsdatum.

Ben je graag meteen mee met onze artikels maar heb je nog geen abonnement?