2012   

Codering: Auteur. Titel. Jaar, jaargang: nr, pag.

     Nummer 1 (januari - februari)    
   
 • Linda Graindourze. Mindful koken met Piet Meeus2012, 24:1, 05. pdf 1 MB
 • Filip Raes over het onderzoek naar de effecten. Mindfulness werkt2012, 24:1, 06. pdf 4,5 MB
 • Caleidoscoop luisterde naar Jo Lebeer. Het plastische brein2012, 24:1, 13. pdf 5,5 MB
 • Monique Van Eyken signaleert, Machteld Verbruggen antwoordt. De school en conflicten tussen ouders2012, 24:1, 21. pdf 3,5 MB
 • Caleidoscoop sprak met Louis Cauffman. Simpel, maar effectief: oplossingsgerichte positieve psychologie op school2012, 24:1, 26. pdf 3 MB
 • Erik De Corte. Hoogbegaafdheid bekeken vanuit het onderzoek over leren en instructie2012, 24:1, 31. pdf 6,5 MB
     Nummer 2 (maart - april)
   
 •  Linda Graindourze. Het mag weer. 2012, 24:2, 05. pdf 1 MB
 • Een lezing van Martine Delfos. Hechten als er grote wonden zijn. 2012, 24:2, 06. pdf 5 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Joke Claessens (VAD). Vroeginterventie bij alcohol en drugs. Een vroege, korte tussenkomst kan bij jonge gebruikers het verschil maken. 2012, 24:2, 14. pdf 2,5 MB
 • Lennie Nijs. Vroeginterventie: een groepsaanbod in het CAD. Voor jongeren met riskant of beginnend problematisch druggebruik. 2012, 24:2, 18. pdf 4 MB
 • Luc Somers. Gas geven en op de rem staan. Een beleidsplan uitbouwen in de praktijk. 2012, 24:2, 24. pdf 4 MB
 • Edgard Cocquet. Protocollering van diagnostiek. Het protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid. 2012, 24:2, 30. pdf 4 MB
 • Een VLOR-visie op trajectbegeleiding bij Leren en Werken. 2012, 24:2, 36. pdf 4 MB
 • Stemmen uit de praktijk. De rol van CLB'er in de trajectbegeleiding: hulpverlener of trajectbewaker? 2012, 24:2, 37. pdf 2 MB
 • Linda Graindourze. Linda blogt. 2012, 24:2, 41. pdf 1,5 MB
     Nummer 3 (mei - juni)
   
 • Veerle Germeijs. Sport en spel. 2012, 24:3, 05. pdf 0,1 MB
 • An Victoir. Caleidoscoop in beweging. 2012, 24:3, 06. pdf 0,1 MB
 • Christine De Medts. Breng beweging in je zorgbeleid. 2012, 24:3, 07. pdf 0,2 MB
 • Christine De Medts. Het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding van VVKBaO. 2012, 24:3, 12. pdf 0,5 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Christine Vermast, Berthie Jackmaert & Lieve Feys. Stap voor stap: hoe CLB's kunnen werken rond psychomotoriek. 2012, 24:3, 21. pdf 0,5 MB
 • Catherine Malfait & Dirk Smits. Het Toverbos, uitgetest in de praktijk. 2012, 24:3, 32. pdf 0,2 MB
 • Tine Gheysen. Tine blogt. 2012, 24:3, 41. pdf 0,1 MB
     Nummer 4 (juli - augustus)
   
 • Veerle Germeijs. Eeuwfeest. 2012, 24:4, 05. pdf 0,2 MB
 • Sam De Laet. 100 jaar keuzes en kansen... Tijd voor een frisse kijk. 2012, 24:4, 06. pdf 0,3 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Evelien Huysveld, Sacha Baelen & Veerle Schoors. De Tijdstap: kansen creëren voor jongeren aan de rand van de school. 2012, 24:4, 13. pdf 0,3 MB
 • Kies Raak! Kinderen én ouders helpen kiezen. 2012, 24:4, 20. pdf 0,3 MB
  • Liese Vanderauwera. Kies Raak! Laagdrempelig werken met ouders rond de structuur van het secundair onderwijs.
  • Lies De Hauwere. Kies Raak! Hoe vergroten we als CLB'er de ouderbetrokkenheid bij het keuzeproces voor het secundair onderwijs?
 • Caleidoscoop in gesprek met Jo Bundervoet, Sandra Van Vreckem & Fernand Voet. Het CLB zoekt zijn plaats in een netwerk voor gelijke kansen. 2012, 24:4, 27. pdf 0,3 MB
 • Sam De Laet. Van nota's en strafstudies tot een zelfgestuurd werkplan. 2012, 24:4, 32. pdf 0,3 MB
     Nummer 5 (september - oktober)
   
 • Veerle Germeijs. Op automatische piloot. 2012, 24:5, 05. pdf 0,3 MB
 • Jef Moorkens. Automatiseren van basisrekensommen. 2012, 24:5, 06. pdf 0,3 MB
 • Annemie Desoete. Achter de schermen van "Proef op de som". 2012, 24:5, 15. pdf 0,3 MB
 • Tilde Brackx. Analyse van de rekenfeiten: nieuw digitaal instrument. 2012, 24:5, 21. pdf 0,2 MB
 • Bieke De Fraine, Mieke Goos, Georges Van Landeghem, Goedroen Juchtmans & Anneloes Vandenbroucke. Zittenblijven: praktijken en overtuigingen in het Vlaams onderwijs. 2012, 24:5, 25. pdf 0,3 MB
 • Ann Boeraeve. Werk maken van ouderbetrokkenheid: naar een duurzame aanpak op zeven dimensies. 2012, 24:5, 32. pdf 0,2 MB
 • Rik Prenen. The last normal child. 2012, 24:5, 41. pdf 0,1 MB
     Nummer 6 (november - december)
   
 • Veerle Germeijs. Spreken we dezelfde taal? 2012, 24:6, 05.pdf 0,2 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Mie Heyligen, Carine Engelen & Lieve Lambrechts. Rijk aan ervaring. 2012, 24:6, 06. pdf 0,3 MB
 • Stefanie De Sloovere & Nico Van Dorpe. De cel leerlingenbegeleiding doet ertoe: HGW in het secundair onderwijs.2012, 24:6,14. pdf 0,2 MB
 • Joost Laeremans. Handelingsgericht werken als onderdeel van de visie op zorg van het VVKSO. 2012, 24:6, 21. pdf 0,2 MB
 • Greet Vanhove & Machteld Verhelst. Een nieuwe wind door het zorgbeleid op de basisschool: een "vademecum zorg" voor het hele team. 2012, 24:6, 25. pdf 0,2 MB
 • Mark Schittekatte. Testen met een Vlaamse bril. 2012, 24:6, 31. pdf 0,2 MB
 • Griet Buysse. Feniks en assen. 2012, 24:6, 37. pdf 0,1 MB
 • Lieve Willems. Lieve blogt. 2012, 24:6, 40. pdf 0,1 MB